Аналітика успішності учнів
 
Головна   Аудиторії   Вчителі   Класи   Учні   Предмети   Типи оцінок   Викладання   Оцінки   Галузі  
Галузі:
Шифр Галузь
0101 Педагогічна освіта
0402 Фізико-математичні науки
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
0201 Культура
0202 Мистецтво
0203 Гуманітарні науки
0301 Соціально-політичні науки
0302 Міжнародні відносини
0303 Журналістика та інформація
0304 Право
0305 Економіка та підприємництво
0306 Менеджмент і адміністрування
0401 Природничі науки
0403 Системні науки та кібернетика
0501 Інформатика та обчислювальна техніка
0502 Автоматика та управління
0503 Розробка корисних копалин
0504 Металургія та матеріалознавство
0505 Машинобудування та матеріалообробка
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування
0507 Електротехніка та електромеханіка
0508 Електроніка
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології
0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
0512 Морська техніка
0513 Хімічна технологія та інженерія
0514 Біотехнологія
0515 Видавничо-поліграфічна справа
0516 Текстильна та легка промисловість
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
0518 Оброблювання деревини
0601 Будівництво та архітектура
0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
0801 Геодезія та землеустрійи
0901 Сільське господарство і лісництво
0902 Рибне господарство та аквакультура
1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва
1101 Ветеринарія
1201 Медицина
1202 Фармація
1301 Соціальне забезпечення
1601 Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону
1701 Інформаційна безпека
1702 Цивільна безпека
Оберіть галузь
Оберіть напрям